9.1. Typy biznesplanów cz. 1

Na wstępie należy powiedzieć, że nie ma jednego wzoru lub jednego formatu biznesplanu. Zgodnie z tym, co napisaliśmy w poprzednich rozdziałach, biznesplan zawiera dużą ilość różnorakich informacji o planowanym biznesie, przedsięwzięciu lub ścieżce rozwoju dla istniejącego podmiotu. Mimo wielkiej różnorodności wzorów i gotowych formatów biznesplanów można wyróżnić kilka głównych typów. M. Ingram wyróżnia trzy kryteria podziału typów biznesplanów: ze względu na przedmiot, funkcję (odbiorcę) i horyzont czasowy.[1] J. Pasieczny wyróżnia ponadto kryterium złożoności biznesplanu.[2] Najważniejsze typy biznesplanów wyróżniamy w tabeli nr 2.

Tabela 3. Typy biznesplanów

tabela 2

[1] M. Ingram: Metodyka sporządzania biznesplanów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 11.
[2] J. Pasieczny: Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 19.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *