5.2. Poprawne określenie celu 2

Po trzecie, poprawnie ustalony cel musi być realny do osiągnięcia, przynajmniej z punktu widzenia momentu w czasie, kiedy został ustalony. To ważne zastrzeżenie – gdy upłynie trochę czasu od momentu ustalenia celu, mogą pojawić się nieprzewidziane przeszkody w jego osiągnięciu. To naturalne zjawisko i po jakimś czasie cel może okazać się nieadekwatny, niewłaściwy lub nawet niepotrzebny. Jednak w punkcie jego ustalania i biorąc pod uwagę dostępne dane na temat rozwoju sytuacji w przyszłości cel musi być realny.

Z naszego doświadczenia we współpracy z firmami wynika, że wielokrotnie menedżerowie ustalają cele prawie realne, tzn. z punktu widzenia nie wszystkich kryteriów jest on realny. Pozostaje grupa mierników, które z góry można określić, jako zbyt ambitne (by nie powiedzieć zupełnie nie trafione), ale często nadrabia się ten błąd twierdzeniem „jakoś to będzie” albo „bardzo chcielibyśmy, aby tak było”. Otóż warto pamiętać, że jeśli chodzi i cele nic nie dzieje się „jakoś” albo dzięki słowu „chciałbym”. Jeśli jakiś miernik celu z góry wydaje się nierealny, oznacza to, że cały cel jest nierealny. Należy go zmienić. Przykłady Czytelnik może znaleźć w rozdziale 2.

Po czwarte, cel musi być ściśle związany ze sprawą, w jakiej został ustalony, a także musi dotyczyć osób, które mają go realizować. Jest to cecha celu dość prosta do osiągnięcia, ale czasami cele pewnych komórek organizacyjnych, stanowisk albo nawet całej firmy nie spełniają tego warunku. Przykłady podajemy w rozdziale 2, ale już w tym miejscu napisze, że ta zasada pozwala skupić wszystkie zasoby, jakie posiadamy, na ustalonym celu jako miejscu przeznaczenia realizacji przedsięwzięć biznesowych.

Po piąte, cel powinien być określony w czasie. Nie spełnia np. tego kryterium stwierdzenie „Naszym celem jest zbudowanie nowego oddziału naszej firmy w Warszawie”. To zdanie ma dużą szansę być celem, ale oprócz innych braków trzeba również określić czas, w jakim ma się to stać. Istnieją w tej kwestii dwie szkoły. Albo należy określić przedział czasu, w jakim cel ma zostać osiągnięty (np. w ciągu 12 miesięcy) albo datę, do którego dnia ma zostać osiągnięty (np. do 31. sierpnia 2015 roku).

Pierwsza wersja umożliwia tworzenie celów, które mogą być „przeklejane” na osi czasu. Jest to typowe myślenie projektowe, w którym dany projekt nie musi być realizowany w konkretnym terminie, ale można go zrealizować w wybranym przedziale czasu. Druga wersja dotyczy celów, które muszą zostać osiągnięte w bardzo konkretnym terminie, często zadanym przez kogoś (klienta, urząd, ustawodawcę) z zewnątrz.

Naszym zdaniem należy rozpoczynać ustalanie celu zawsze od pierwszej wersji: ustalenia przedziału czasu, w jakim może zostać ten cel osiągnięty. Dopiero w kolejnych krokach, planując działania realizacyjne, należy umiejscowić ten cel w kalendarzu. Jednak od tej zasady są pewne wyjątki, które wskazujemy w rozdziale 2.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *