5.1. Poprawne określenie celu 1

W procesie planowania powstają cele i plany. Ich cechy są niezwykle ważne z punktu przydatności w działalności biznesowej. Zarówno celom i planom stawia się wysokie wymagania w zakresie konkretności i jasności sformułowania. Ale to nie wszystko. Przyjrzyjmy się najpierw cechom poprawnie ustalonego celu.

Jak powiedzieliśmy w rozdziale 1.2., cel to szczegółowo zapisana wizja przyszłości lub zamierzenie menedżera w przedsiębiorstwie. Poprawność ustalenia celu można opisać za pomocą 5 kryteriów.

Po pierwsze, cel powinien być jasny i zwięzły. W tym celu należy unikać słów o ogólnym znaczeniu oraz nie przekraczać dwóch trzech zdań formułując treść celu (od tej zasady mogą być pewne wyjątki, ale o tym poniżej). W języku biznesu bardzo często używa się słów o ogólnym znaczeniu, które – jeśli nie są określone znaczeniowo – wprowadzają zamęt i nieporozumienie. Takimi słowami są „rynek”, „rozwój”, wzrost”, „przyspieszenie”, „zwiększenie”, a także wszelkie przymiotniki np. „duży”, „większy”, „znaczący”, „ogromny”, „najlepszy” itp. Takie słowa użyte w określeniu celu nic nie oznaczają, ale są często stosowane, ponieważ oddają „odwagę” i „zaangażowanie” menedżerów i właścicieli na rzecz przedsiębiorstwa.

Chcąc wskazać np. zwiększenie wielkości sprzedaży, wzrost jakości obsługi klienta czy zwiększenie udziału w rynku, należy te słowa (Czytelnik na pewno zauważy, że wytknięte powyżej słowa zostały jednak przez nas użyte) dokładnie zdefiniować w ostatnim zdaniu określającym cel. Np. wielkość sprzedaży oznacza liczbę produktów sprzedanych w ciągu miesiąca, jakość obsługi klienta może oznaczać wyniki ankiety wypełnianej przez klientów a udział w rynku może być zdefiniowany jako udział procentowy w wielkości sprzedaży całego sektora rynku w ciągu miesiąca. Język biznesu nie jest jednolity i nawet osoby kończące te same studia i pracujące w tej samej firmie posługują się często różnym znaczeniem takich słów.

W ramach tej pierwszej cechy należy również podkreślić, że poprawnie ustalony cel powinien być krótki. Zwykle wystarczy, że jest określony w dwóch lub trzech zdaniach. Jeśli cel ma dużo szczegółów, parametrów, mierników, uwarunkowań itp. należy wówczas wprowadzić załącznik, który zwiera te wszystkie niuanse. W samym sformułowaniu celu warto ich unikać z prostego powodu: zbyt długi cel i ze zbyt dużą liczbą szczegółów nie może być zapamiętany, a co za tym idzie, nie jest drogowskazem postępowania ani dla menedżera ani dla pracowników.

Po drugie, cel powinien być tak sformułowany, aby można było sprawdzić poziom jego osiągnięcia. W skrajnym przypadku po prostu można sprawdzić w skali nominalnej: został osiągnięty lub nie, jednak w większości celów biznesowych pomiar osiągnięcia następuje w wyniku więcej niż jednego kryterium.

Typowym podziałem kryteriów pomiaru nie tylko osiągania celów, ale też innych aspektów działalności gospodarczej jest podział na mierniki ilościowe j jakościowe. Czasami mówi się nawet o sprawach – odpowiednio – mierzalnych i niemierzalnych. Najwięcej problemów sprawiają cele jakościowe lub „niemierzalne”, czy np. poprawa jakości obsługi klienta, poprawa zadowolenia lub motywacji pracowników, poprawa wizerunku firmy itp. Powyższe sformułowania powodują, że wprost nie da się sprawdzić ich wystąpienia. Zawsze należy je „przerobić” na te mierniki, które uważamy za mierzalne lub ilościowe. Przykłady takich celów podajemy w rozdziale 2.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *