31.3. Narzędzia: Analiza wyboru sektora rynku

Wybór sektora rynku (potocznie mówiąc – branży, np. branża motoryzacyjna) i dziedziny biznesowej (czyli bardziej precyzyjnie określona działalność – zakład wulkanizacyjny) jest zwykle pierwszą decyzją, jaką podejmuje przedsiębiorca. Decyzja ta, jak to bywa w przypadku pierwszego kroku, jest niezwykle ważna w projektowaniu biznesu. Jeśli będzie ona nietrafna, cała reszta biznesplanu będzie jej konsekwencją. Jak zatem podejść do wyboru sektora?

Pobierz narzędzie: 1.2. Analiza wyboru sektora rynku

Cel narzędzia:

Celem narzędzia jest przemyślenie wybór sektora rynku i dziedziny biznesowej, w jakich ma działać zakładana firma.

Procedura wykorzystania narzędzia:

Po pierwsze, trzeba przyjąć, że nie jest to decyzja ostateczna. Oznacza to, że nie można się przy niej upierać, nawet gdy kolejne analizy pokażą, że akurat wybrany sektor rynku nie przyniesie spodziewanych dochodów. Trzeba postawić pierwszy krok, ale potrafić się cofnąć, jeśli na kolejnych etapach pisania biznesplanu pojawią się argumenty przeciw.

Po drugie, trzeba określić przynajmniej dwa alternatywne sektory, a w nich dziedziny biznesowe. Dlaczego co najmniej dwa? Ponieważ da to szerszą perspektywę i dystans do pierwszego pomysłu na biznes. Dodatkowo trzeba pamiętać o połączeniu „sektor rynku – dziedzina biznesowa – produkt (usługa)”. Zwykle pomysł na biznes przychodzi do głowy właśnie w tym połączeniu, np. „może by tak robić filmy reklamowe (produkt: film reklamowy) do zamieszczenia na YT (dziedzina biznesowa: produkcja multimedialna) dla firm (sektor gospodarki: usługi dla firm)”.

Wbrew pozorom produktem (usługą) można zająć się na końcu, a na początku skupić się na sektorze i dziedzinie biznesowej. W tym celu określ przynajmniej 2 sektory rynku, które bierzesz pod uwagę, a w nich dziedziny biznesowe. Dodaj przykład produktu. Np. „usługi dla firm – produkcja multimedialna – film reklamowy na YT” i „usługi dla firm – tworzenie programowania – strona www”. Zapisz te pomysły odpowiednio w polach 1 i 2 i Y1 i Y2.

Po trzecie, zapoznaj się kryteriami wyboru sektora zaprezentowanymi w kolumnie Kryteria wyboru sektora rynku i dziedziny biznesowej oraz z ich ważnością w kolumnie Standardowa ważność kryteriów X1. Jeśli chcesz  zmienić ich ważność, zapisz ją w Twoja ważność kryteriów X2. Pamiętaj, że suma punktów dla wszystkich ważności musi być równa 100. Możliwe jest, że jedno lub kilka kryteriów otrzyma 0 punktów (zupełnie nieważne). To twoja decyzja.

Po czwarte, oceń w skali od 1 do 5, w jakim stopniu każdy sektor rynku i dziedzina biznesowa spełnia poszczególne kryteria. 1 oznacza, że sektor i dziedzina nie spełnia kryterium, a 5 – w pełni spełnia to kryterium. Oceny wpisz odpowiednio w kolumnach Y1, Y2, Y3. Przemyśl swoje oceny, gdyż nawet zmiana punktacji o 1 może powodować konsekwencje w wyborze sektora. Oceń, w jakim stopniu spełnia każdy wariant każde kryterium. Nie zostawiaj kryteriów bez ocen.

Po piąte, dla każdego sektora (i odpowiadającej mu dziedziny) pomnóż ważność dla kryterium 1 „W tym sektorze rynku istnieje luka rynkowa, w której może funkcjonować moja firma” (odpowiednio kolumny X1 lub X2, w zależności, czy zmieniłeś ważność kryterium) przez liczbę punktów (odpowiednio kolumny Y1, Y2, Y3). Wynik mnożenia zapisz lub wykonuj działania na kalkulatorze. Postępuj tak dla każdego kryterium.

Po szóste, dla każdego sektora (i odpowiadającej mu dziedziny) zsumuj wyniki mnożenia ważności kryteriów i liczby punktów, otrzymane powyżej. Wyniki wpisz w wierszu Suma punktów do odpowiedniej kolumny Y1, Y2, Y3.

Sektor i dziedzina, które otrzymały najwięcej punktów to najprawdopodobniej najlepszy sektor rynku i dziedzina biznesowa, w jakim warto otworzyć firmę. Przeanalizuj jednak od nowa cały proces analizy i wyniki. Spójrz na nie z dystansem i dokonaj poprawek.

Na koniec wróćmy do artykułu dotyczącego analizy decyzji założenia firmy, cz. 2. Obiecaliśmy podać liczbę kombinacji odpowiedzi wynosi 152 587 890 625. Dlatego analiza jest potrzebna, a samo myślenie „w głowie” nie wystarczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *