32.3. Narzędzia: Analiza czynników polityczno-prawnych

Istnieje wiele uwarunkowań wynikających z polityki i przepisów prawa, które mają wpływ na prowadzenie biznesu. Z naszego doświadczenia wynika, że te czynniki są głównie podnoszone w debatach na temat biznesu, w mediach i na spotkaniach biznesowych. Są one dla danej firmy zupełnie zewnętrzne (pomijamy duże koncerny, które w jakiś sposób wpływają na tworzenie prawa), dlatego – podobnie jak w przypadku czynników demograficznych – trzeba się do nich dostosować, a nie starać się kształtować.

Poniżej zestawione zostały czynniki, które naszym zdaniem mają najistotniejszy wpływ na funkcjonowanie firmy i które powinien uwzględniać każdy biznesplan. Poniżej znajdziecie też opracowane przez nas narzędzie ułatwiające ocenę wpływu czynników polityczno-prawnych na prowadzony biznes.

Pobierz narzędzie: 2.3. Analiza czynników polityczno-prawnych

1.    Kierunek zmian przejrzystości przepisów prawnych, regulujących działalność firmy w sektorze, w którym firma zamierza podjąć działalność.

Zgodnie z potocznym powiedzeniem „Nic nie jest tak trwałego jak zmiana” zmiany przepisów prawa są, jak wszystkie inne, nieuchronne. Jednak prowadzenie firmy wiąże się z planowaniem działalności w okresach miesięcznych, rocznych i wieloletnich. I z tego powodu zmiany przepisów są zwykle niekorzystne, zwłaszcza, że kolejne nowelizacje nie muszą być spójne z innymi aktami prawnymi.

2.    Aktualna i oczekiwana polityka rządu i władz lokalnych (zmiany prawne) wobec firm prowadzących działalność w sektorze, w którym firma zamierza podjąć działalność.

Polityka rządu i władz lokalnych wynika wprost z treści aktów prawnych, ale w praktyce dochodzi do tego sposób ich stosowania – interpretowanie, chęć egzekwowania, szczegółowość kontroli itp.

3.    Możliwości zatrudniania obcokrajowców w planowanym biznesie.

Polska jako kraj jest wyjątkowo jednolita pod względem narodowym w porównaniu do innych krajów np. Unii Europejskiej, a o USA nie wspominając. Zwłaszcza w małych miejscowościach obcokrajowcy zatrudnienie w lokalnych firmach to rzadkość. Obcokrajowcy często stanowią o (zwykle niższym) koszcie zatrudnienia, wnoszą inną wiedzę, postawy, pomysły.

4.    Aktualna i przewidywana polityka dotycząca przepisów prawa pracy, ochrony pracowników i elastyczności zatrudnienia.

Kodeks pracy jest zwykle postrzegany jako narzędzie walki pracownika z pracodawcą, jednak tak nie jest. Mimo że literalnie mówi on więcej o pracownika, to faktycznie reguluje prawa i obowiązki obu stron.

5.    Przepisy krajowe i zagraniczne, które dotyczą możliwości prowadzenia działalności (sprzedaży produktów lub usług) za granicą.

Gdy rynek jest nasycony, co oznacza, że na danym obszarze wszyscy potencjalni klienci kupili już dany produkt i są lojalni względem danego sprzedawcy, istnieje potrzeba szukania innych rynków zbytu. Wtedy ważna jest łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w krajach, gdzie popyt na dane produkty lub usługi przewyższa ich podaż.

6.    Możliwość taniego, szybkiego i sprawnego załatwiania potencjalnych sporów sądowych w celu dochodzenia roszczeń związanych z planowaną działalnością.

Zaufanie, umowa, sąd. W takiej kolejności warto myśleć o prowadzeniu działalności biznesowej. Z wielu powodów – ludzkiej zawiści lub nieuczciwości, niesłowności, nieprecyzyjnego formułowania oczekiwań – w ostateczności pozostaje jedynie sąd. Wówczas dobrze jest, gdy na danym obszarze (np. w kraju) istnieje szybka i sprawna władza sądownicza.

7.    Możliwość prowadzenia planowanej działalności w szerokiej gamie form organizacyjno-prawnych.

Wiele wariantów organizacyjno-prawnych, w jakich można prowadzić firmę, stwarza nowe możliwości w przypadku rozwoju biznesu, adekwatność praw i obowiązków w różnych przypadkach handlowych itp.

8.    Stosunek ustawodawcy do prywatnych przedsiębiorców.

Jest to dość niemierzalna kwestia, ale ma bardzo konkretne objawy – chęć uproszczenia procedur skarbowych podatników, zmniejszenia niezbędnych dokumentów w firmie, korzystne interpretacje przepisów.

9.    Wpływ polityki ochrony konsumentów ma na planowany biznes.

W tej kwestii zależność jest prosta: im większa ochrona konsumentów, tym trudniej prowadzić biznes i tym większe jest ryzyko tego biznesu. Czasami się o tym zapomina, ale klient firmy i firma to gracze na tym samym boisku, ale grający do różnych bramek (przeciwnika).

10.    Stabilność i przejrzystość systemu podatkowego.

Podobnie jak w przypadku innych przepisów prawa, system podatkowy jest tym lepszy i bardziej korzystny dla firmy, im bardziej jest stabilny (nie zmienia się w czasie) i przejrzysty (przepisy są prosto sformułowane i spójne ze sobą).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *