32.1. Narzędzia: Analiza czynników ekonomicznych

Czynniki ekonomiczne to najbardziej oczywiste zmienne, które wpływają na prowadzenie biznesu. Poniżej zamieściliśmy narzędzie, dzięki któremu określisz wpływ najważniejszych zjawisk makroekonomicznych na planowany biznes. Przeczytaj wyjaśnienia i podpowiedzi dotyczące pytań w narzędziu.

Pobierz narzędzie: 2.1. Analiza czynników ekonomicznych

1.    Wpływ zmiany dostępności i oprocentowania kredytów dla firm na planowany biznes.

Im wyższa dostępność lub niższa cena (oprocentowanie) kredytów (inwestycyjnych, obrotowych, itd.) dla firm, tym taniej można zrealizować niezbędne inwestycje, zakupić majątek trwały, zatowarować magazyn. I odwrotnie przy drogich kredytach lub niskiej ich dostępności gospodarka zwalnia, gdyż firmy przestają inwestować.

2.    Wpływ zmiany dostępności i oprocentowania kredytów dla odbiorców (nabywców lub konsumentów) na planowany biznes.

Dostępność kredytów i ich oprocentowanie wpływa na poziom konsumpcji na rynku. Wyższa dostępność i niższa cena (oprocentowanie) kredytów zachęca do ich zaciągania i zakupów. I odwrotnie – wysokie oprocentowanie, trudny dostęp zniechęca do zakupów – na kredyt wtedy kupują tylko ci co muszą.

3.    Wpływ aktualnej stopy inflacji w Polsce na planowany biznes.

Wysokie stopy inflacji hamują lub znacznie utrudniają wymianę handlową, otwieranie nowego biznesu może być ryzykowne. Umiarkowana, stabilna kilkuprocentowa inflacja pobudza gospodarkę. Szczególne znaczenie przy nieoprocentowanym kredycie kupieckim.

4.    Wpływ stopy oprocentowania lokat bankowych na planowany biznes.

Wysokie oprocentowanie lokat zniechęca do wydawania pieniędzy i schładza globalny popyt.

5.    Wpływ stopy bezrobocia (w Polsce lub w twoim województwie) na planowany biznes.

Bezrobocie determinuje poziom konsumpcji. Im wyższe, tym gorzej dla konsumpcji. Warto obserwować trend – zmniejszające się bezrobocie to dobra prognoza, zwiększające – zła. Krótkoterminową i jednocześnie krótkowzroczną wartością wysokiego bezrobocia może być niska cena pracy, jaką trzeba zapłacić zatrudnionym w firmie.

6.    Wpływ zmiany kursów walut na planowany biznes.

Firma prowadząca działalność eksportową korzysta na osłabianiu się lokalnej waluty i traci przy jej umacnianiu się. Prowadząca działalność importową korzysta na umacnianiu się lokalnej waluty i traci na jej osłabianiu. Firmy mogą ponosić też koszty przewalutowania, czy zabezpieczeń z tytułu wahań kursowych w postaci opcji walutowych.

7.    Wpływ aktualnych kryzysów na rynkach finansowych na planowany biznes.

Kryzysy na rynkach finansowych wywołują większe lub mniejsze efekty domina niemal we wszystkich dziedzinach gospodarki. Powodują wstrzymanie akcji kredytowych, zatory płatnicze, bankructwa. Mogą być za to korzystne dla przedsiębiorstw z branży windykacyjnej.

8.    Wpływ zmian Produktu Krajowego Brutto (PKB) na planowany biznes.

Silny trend wzrostowy oznacza, że gospodarka rośnie i zwiększa szanse powodzenia przedsięwzięć biznesowych. Trend spadkowy zwiększa ryzyko niepowodzenia.

9.    Wpływ aktualnej i przewidywanej polityki fiskalnej na planowany biznes.

Zwiększające się obciążenia podatkowe schładzają gospodarkę, a skomplikowany system podatkowy, niejasne przepisy (VAT, CIT) i ich ilość zmuszają przedsiębiorców do ponoszenia kosztów na zatrudnianie specjalistów od podatków lub prowadzenia sporów z organami podatkowymi. Luzowanie polityki fiskalnej to dobry znak dla każdego biznesu (oprócz firm doradztwa podatkowego).

10.    Wpływ aktualnej i przewidywanej polityki celnej na planowany biznes.

Polityka celna wpływa bezpośrednio na przedsiębiorstwa zajmujące się importem lub eksportem oraz firm, które produkują dobra na eksport lub są korzystają z dóbr importowanych. W ostateczności polityka celna odczuwalna jest w cenie produktów i usług nabywanych przez konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *