32.2. Narzędzia: Analiza czynników demograficznych

Istnieje wiele czynników demograficznych, które mają wpływ na prowadzenie biznesu. Poniżej zestawione zostały czynniki, które naszym zdaniem mają najistotniejszy wpływ na funkcjonowanie firmy i które powinien uwzględniać każdy biznesplan. Poniżej znajdziecie też opracowane przez nas narzędzie ułatwiające ocenę wpływu czynników demograficznych na prowadzony biznes.

Pobierz narzędzie: 2.2. Analiza czynników demograficznych

1.    Wpływ zmiany w ostatnich latach wielkości dochodu brutto (w zł) na jednego mieszkańca obszaru geograficznego, na którym mieszka największa grupa twoich klientów, na planowany biznes.

W większości przypadków im większy dochód brutto w zł na jednego mieszkańca, tym lepiej dla planowanego biznesu. Warto pamiętać, że ta zasada jest prawie zawsze prawdziwa, bez względu na sektor, w jakim ma działać założona firma. Istnieją tylko nieliczne wyjątki, np. jeśli nasz produkt lub usługa jest bardzo prosty i zaspokaja podstawowe potrzeby (np. najtańsza żywność, naprawianie ubrań lub butów), wówczas zależność jest odwrotna – im wyższy dochód, brutto na jednego mieszkańca, tym gorzej dla naszego biznesu. Generalnie zwiększenie dochodów ludności pobudza gospodarkę i sprzyja rozwojowi biznesów. Należy też zwrócić uwagę, że chodzi o realne zmiany wielkości dochodu, czyli takie które nie wynikają z inflacji.

2.    Wpływ zmiany w ostatnich latach wielkości wydatków (w zł) w gospodarstwach domowych na produkty lub usługi oferowane przez firmy twojego sektora w najbardziej interesującym cię obszarze geograficznym, (np. w twoim województwie) na planowany biznes.

Im wyższe wydatki w gospodarstwach domowych lub firmach na produkty lub usługi, które zamierzasz sprzedawać, tym lepiej dla planowanego biznesu. Rosnące wydatki powodują, że konkurencja nie jest jeszcze aż tak silna i być może twoja firma zdobędzie stabilną grupę odbiorców. Oznacza to też, że rynek rośnie, a wraz z nim urosnąć może twoja firma. Niezależnie od tego etapu biznesplanu, warto po uruchomieniu firmy śledzić jak zmienia się ta wielkość i w jakiej relacji pozostaje do przychodów twojej firmy w tym zakresie. Pozwoli to na zdiagnozowanie, czy firma wykorzystuje pełny potencjał rynku, czy nie.

3.    Wpływ obecnej struktury ludności według wieku na najbardziej interesującym cię obszarze geograficznym (np. w twoim województwie) na planowany biznes.

Struktura wieku ludności ma duży wpływ, jakie produkty lub usługi na tym obszarze są kupowane. Jeśli np. w danej dzielnicy zamieszkuje wiele młodych rodzin z dziećmi, jest popyt na przedszkole lub zabawki. Jeśli natomiast są to głównie ludzie starsi, potrzebują opieki lub usług medycznych.

4.    Wpływ obecnej struktury ludności według miejsca zamieszkania na najbardziej interesującym cię obszarze geograficznym (np. w twoim województwie) na planowany biznes.

Jeśli planowany biznes zakłada stacjonarny punkt sprzedaży, np. sklep, lepiej założyć go w miejscu, gdzie przebywa (mieszka, podróżuje, zwiedza) duża liczba osób.

5.    Wpływ obecnej struktury ludności według stanu cywilnego na najbardziej interesującym cię obszarze geograficznym (np. w twoim województwie) na planowany biznes.

Stan cywilny potencjalnych odbiorców w dużym stopniu determinuje, jakie produktu lub usługi kupują. Jeśli są to młodzi ludzie stanu wolnego (np. studenci), trzeba do nich dopasować zarówno sam produkt, jak i cenę, a także miejsce i czas zakupu. Jeśli w grupie odbiorców jest dużo małżeństw, ich sposób życia na pewno jest inny, niż studentów mieszkających w akademiku.

6.    Wpływ obecnej struktury ludności według wykształcenia na najbardziej interesującym cię obszarze geograficznym (np. w twoim województwie) na planowany biznes.

Wykształcenie odbiorców determinuje zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu, dążenia i aspiracje odbiorców.

7.    Wpływ zmiany stopy przyrostu naturalnego w ostatnich latach na najbardziej interesującym cię obszarze geograficznym (np. w twoim województwie) na planowany biznes.

To, jak kształtuje się przyrost naturalny na interesującym cię obszarze geograficznym warunkuje np. liczbę odbiorców twojego produktu lub usługi w najbliższych latach. Jeśli stopa przyrostu jest dodatnia, to oznacza potencjalny przypływ klientów. Odwrotnie w przypadku wyludniania się danego obszaru.

8.    Wpływ zmiany stopy bezrobocia i jej przyczyn w ostatnich latach na najbardziej interesującym cię obszarze geograficznym (np. w twoim województwie) na planowany biznes.

Wysoka stopa bezrobocia oznacza najczęściej niski popyt na wszelkie produkty lub usługi, dlatego ogólnie rzecz biorąc lepiej zakładać firmę tam, gdzie stopa bezrobocia jest niska, no chyba, że planujesz biznes typu lombard, używana odzież, komis czy pożyczki chwilówki.

9.    Wpływ zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (w zł) w ostatnich latach na najbardziej interesującym cię obszarze geograficznym (np. w twoim województwie) na planowany biznes.

Ten czynnik oddziałuje na firmę podobnie jak wielkość dochodu brutto (w zł) na jednego mieszkańca na danym obszarze. Im wyższe wynagrodzenie brutto, tym w większości sektorów lepiej dla istniejących w nich firm. Wyjątkiem mogą być tylko sektory oferujące dobra podstawowe.

10.    Wpływ zmiany przeciętnej miesięcznej emerytury (w zł) w ostatnich latach na najbardziej interesującym cię obszarze geograficznym (np. w twoim województwie) na planowany biznes.

Przeciętna emerytura na danym obszarze oddziałuje podobnie na popyt na produkty lub usługi jak przeciętne wynagrodzenie. W większości przypadków lepiej zakładać firmę tam, gdzie przeciętne emerytury są wysokie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *