27.2. Harmonogram działania firmy

Gdy cele na okres działania firmy, na który pisany jest biznesplan, zostały ustalone, trzeba zająć się harmonogramem działań zmierzających do osiągnięcia tych celów. Sposób postępowania powinien być podobny, jak w przypadku planu przygotowań.

Poniżej przykładowe zadania zmierzające do osiągnięcia zamierzonych celów oraz tabela harmonogramu.

Cel 1: „Do 30 czerwca 2016 sprzedać 15 filmów F1.1., 12 filmów F1.2., 21 filmów F2.1., 19 filmów F2.2., wyprodukowanych przez firmę.”

Zadania:
A.    pozycjonować witrynę firmy (6 miesięcy),
B.    stworzyć profesjonalny kanał na YT z dotychczasowymi wyprodukowanymi filmami (1 miesiąc),
C.    wysłać oferty do firm-klientów zgromadzonych w bazie danych (1 miesiąc),
D.    zorganizować z wydziałem RTV UŚ przegląd filmów edukacyjnych i reklamowych niskobudżetowych (3 miesiące).

Cel 2: „Do 30 czerwca 2016 wartość sprzedaży wszystkich filmów powinna wynieść w sumie 87600 zł, w tym w kwietniu, maju i czerwcu 2016 roku ustabilizować się na poziomie 11700 zł w każdym miesiącu.”

Zadania:
A.    opracować profesjonalny kalkulator ceny filmów i zamieścić go na witrynie firmy (1 miesiąc),
B.    utrzymywać dobre relacje ze stałymi klientami firmy (6 miesięcy).

Cel 3: „Od 1 lutego 2016 zatrudniony pracownik do obsługi biura na zlecenie, 20 godzin w tygodniu”

Zadania:
A.    przeprowadzenie rozmów z osobami wytypowanymi na etapie przygotowania (1 miesiąc),
B.    ustalenie z wybraną osoby zakresu obowiązków i uprawnień, godzin pracy i podpisanie pierwszej umowy (1 miesiąc).

Cel 4: „30 czerwca firma będzie posiadać kamerę XY model AB oraz komputer marki Ax1 o parametrach podanych w załączniku.”

Zadania:
A.    wybrać kamerę o ustalonych parametrach i wybrać sprzedawcę (1 miesiąc),
B.    wybrać komputer o ustalonych parametrach i wybrać sprzedawcę (1 miesiąc).

Różnica pomiędzy harmonogramem działania a harmonogramem przygotowań leży głównie w tym, że w harmonogramie działania czas poszczególnych aktywności jest zwykle dłuższy. Dlatego nazywają się zadaniami, a w planie przygotowań są to czynności (zadania zawiera w sobie wiele czynności).

Aby harmonogram dało się narysować, zadania muszą mieć tą samą jednostkę miary – w tym przypadku to jeden miesiąc. Nawet jeśli jakieś zadania są znacznie krótsze, np. trwają kilka dni, dla uproszczenia należy jednak mieć jedną jednostkę miary. Należy też rozważyć, czy zadania będzie dokonywać jedna osoba czy też więcej, a także czy które zadania mogą się nakładać, czy można je wykonywać „równolegle”.

W omawianym przykładzie wszystko to będzie robić jedna osoba prowadząca działalność gospodarczą, dlatego harmonogram uwzględnia fakt, że nie może zbyt wiele zadań robić równolegle. Doradzamy nie kumulować wielu zadań jednocześnie, nawet jeśli z pozoru wydaje się, że „to da się zrobić”. Zwykle jednak „się nie da” i pojawia się tylko frustracja, że plan był ambitny, ale nie wyszedł.

Przykładowy harmonogram przygotować pokazano na rysunku poniżej. Warto go przeanalizować właśnie pod kątem realności – ten harmonogram zakłada odpowiednie tempo działania.

harmonogram działania

Trzeba pamiętać, że czas realizacji celów powinien być spójny z działaniami w harmonogramie. Jeśli okazuje się, że cele trudno zrealizować w ciągu np. roku, to nie należy z tym walczyć i harmonogram zaplanować realnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *