27.1. Cele działania firmy

Biznesplan zawsze powinien być na pewien okres działalności firmy. Przypomina to podejście projektowe w zarządzaniu już istniejącym przedsiębiorstwem. Biznesplan jest również swego rodzaju opisem projektu, którym jest albo założenie firmy i jej działanie przez pewien czas albo rozwinięcie istniejącej firmy, jednak też w ściśle określonym czasie.

Podobnie, jak w przypadku projektu, biznesplan wyznacza początek działań, ich koniec, budżet działania i konkretne zadania (czynności) do wykonania zmierzające w ściśle określonym celu. Zwykle biznesplan zakłada nie jeden cel działania firmy, ale wiązkę celów z różnych dziedzin: finansów, sprzedaży, zdolności operacyjnej w zakresie produkcji lub świadczenia usług, zatrudnienia personelu itp.

Jak opisaliśmy w poprzednich artykułach, okres działania firmy jest trzecim z kolei okresem od momentu, kiedy przyszedł nam do głowy pomysł na firmę lub zmiany rozwojowe w istniejącej firmie. Przypomnijmy, że pierwszy okres to czas pisania biznesplany, a drugi okres obejmuje przygotowania do otwarcia firmy lub do rozpoczęcia „nowego działania” istniejącej firmy.

Czas działania firmy okres rozpoczyna się zwykle w momencie otwarcia firmy (lub realnego wdrażania zmian), ale nie musi tak być. Gdy firma wymaga znacznych wydatków, zanim będzie w stanie prowadzić działalności, np. wybudowania jakiegoś budynku, zakup maszyn, zatrudnienie dużej liczby pracowników itp., to czas działania firmy rozpoczyna się znacznie po momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest to kwestia umowna i trzeba się zastanowić, w którym momencie może zakończyć się etap przygotowań i rozpocząć etap działania firmy (w przypadku firmy już istniejącej – firmy w nowym kształcie).

Jak długi powinien być etap działania firmy, opisany w biznesplanie? To znów zależy od charakteru firmy. Można przyjąć, że może to być od roku do pięciu lat. Z naszego doświadczenia wynika, że w „prostych” biznesach, jak sklep lub firma usługowa, najlepiej zaplanować na początku roczną działalność firmy. Pod koniec pierwszego roku działalności należy wówczas zrobić podobny plan na kolejny rok i tak dalej. W bardziej „skomplikowanych” firmach, wymagających znacznych inwestycji rzeczowych, okres działania powinien być 3-5 lat.

Cele działania firmy, podobnie jak cele okresu przygotowania, powinny być sformułowane zgodnie z metodą SMART stosowaną do ustalania celów w innych kwestiach. Opiszemy, jakie powinny być te cele i jak je ustalić.

Jakie powinny być cele działania firmy?

Przyjmijmy, że ustalimy w trzech obszarach:

 • sprzedaży,
 • zarządzania personelem,
 • wyposażenia firmy w sprzęt i urządzenia.

Posłużymy się przykładem z artykułu 24.10. Strategia sprzedaży – plan sprzedaży. Przyjmijmy, że rozpoczynamy działanie firmy w czerwcu. Firma będzie zajmować się produkowaniem filmów reklamowych i edukacyjnych na YT. Okres działania firmy określimy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016. Firma oferuje 4 typy produktu:

 • film edukacyjny z prostą postprodukcją (F1.1),
 • film edukacyjny ze skomplikowaną postprodukcją (F1.2.),
 • film reklamowy z prostą postprodukcją (F2.1),
 • film reklamowy ze skomplikowaną postprodukcją (F2.2.).

Jak powinny być ustalone cele działania firmy?

Podobnie jak cele okresu przygotowań cele te powinny być SMART, czyli:

 • jasne i precyzyjne (specific),
 • mierzalne (measurable),
 • osiągalne (nie ambitne, co niekiedy się tak tłumaczy, lepiej gdy są achievable),
 • związane z sednem rozpoczynanej działalności gospodarczej (related),
 • określone w czasie albo przedziałem czasu albo datą (timed).

Dla podanych wyżej obszarów działania firmy można wyznaczyć takie cele na okres działalności firmy.

Obszar sprzedaży:

Cel 1: „Do 30 czerwca 2016 sprzedać 15 filmów F1.1., 12 filmów F1.2., 21 filmów F2.1., 19 filmów F2.2., wyprodukowanych przez firmę.”

Cel 2: „Do 30 czerwca 2016 wartość sprzedaży wszystkich filmów powinna wynieść w sumie 87600 zł, w tym w kwietniu, maju i czerwcu 2016 roku ustabilizować się na poziomie 11700 zł w każdym miesiącu.”

Obszar zarządzania personelem:

Cel 3: „Od 1 lutego 2016 zatrudniony pracownik do obsługi biura na zlecenie, 20 godzin w tygodniu”

Obszar wyposażenia firmy w sprzęt i urządzenia:

Cel 4: „30 czerwca firma będzie posiadać kamerę XY model AB oraz komputer marki Ax1 o parametrach podanych w załączniku.”

Jak widać, wszystkie cele spełniają zasadę SMART. Warto zauważyć, że to jest zakładany „stan spraw” w tych obszarach, bez wskazania co powinno być zrobione, aby tak się stało. Czynności adekwatne do tych celów będzie zawierał plan działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *