27.3. Budżet działania firmy

Budżet działania firmy to całościowe koszty i przychody, jakie spodziewamy się mieć w danym okresie, na jaki planujemy działalność przedsiębiorstwa. W artykule 24.12. Strategia finansowa – czy firma musi mieć zysk podaliśmy koszty stałe i przychody firmy, jaką opisujemy w przykładzie. Wartości te wynikały jedyne z podstawowej działalności firmy i właściwie można by na nich poprzestać. Jednak przychody nie biorą się znikąd. Trzeba podejmować jakąś działalność promocyjną lub inne aktywności – zatrudniać pracowników, zakupić sprzęt itp. Dlatego sam plan finansowy oparty o działalność operacyjną nie wystarczy.

W budżecie działania firmy ujęto zatem dane dotyczące kosztów i przychodów z planu finansowego (artykuł 24.12. Strategia finansowa – czy firma musi mieć zysk) oraz koszty wynikające z harmonogramu działania (artykuł 27.2. Harmonogram działania firmy).

Poniższy rysunek przedstawia zakładany budżet działania firmy.

budżet działania

Czytelnika może uderzać prosty fakt – firma prawie przez cały okres działalności przynosi straty, a w rocznym rozrachunku zysk skumulowany wynosi tylko 400 zł! Warto w ogóle otwierać działalność? Warto w ogóle dalej pisać biznesplan dla tego przedsięwzięcia?

Otóż w tym wyniku finansowym jest ukryty pewien szczegół, który zwykle umyka małym przedsiębiorcom i osobom otwierającym działalność gospodarczą. Otóż firma i osoba prowadząca firmę to nie jeden podmiot. Formalnie jest to jeden podmiot, ale abstrakcyjnie należy go podzielić na dwa. Gdy przedsiębiorca prowadzący firmę, w której jest jedynym pracownikiem (jak w naszym przykładzie przez pierwsze pół roku), to w kosztach zmiennych lub stałych (do decyzji przedsiębiorcy) należy zawrzeć „wynagrodzenie”, które chce otrzymywać za pracę. Będzie je sobie mógł przelewać z konta firmowego na prywatne (choć może mieć tylko jedno konto, nie ma obowiązku takiego rozdzielenia kont) i każdego miesiąca będzie dokładnie wiedział, ile zarobił z pracy w swojej firmie. A zysk firmy będzie zarobkiem z prowadzenia firmy, a nie pracy w niej jako pracownik „produkcyjny”.

To bardzo ważne rozdzielenie ról pomaga zobaczyć realnie swój biznes, jego opłacalność, a także elastyczność działania. Dlaczego to ostatnie jest ważne? Pieniądze, jakie przedsiębiorca płaci „sobie” powinny być takie same, jak płaciłby komuś zatrudnionemu na swoje miejsce. Jeśli chce rozwijać firmę, musi tak myśleć – tylko wówczas firma jest „skalowalna”, czyli możliwe jest zajęcie się jej prowadzeniem na większą skalę i zatrudnianie pracowników do prac, które wcześniej wykonywało się samemu.

Przywołując jeszcze raz artykuł 24.12. Strategia finansowa – czy firma musi mieć zysk można założyć, że koszt zmienny jest po prostu wynagrodzeniem zakładającego firmę za swoją pracę.

Ważne też, aby pamiętać, że ani plan finansowy ani budżet działania firmy nie jest dokumentem księgowym. Są to umowne formy uchwycenia przepływu pieniądza przez firmę w czasie. Zysk księgowy będzie zależał już nie od abstrakcyjnych spekulacji, że przedsiębiorca również musi „sobie zapłacić” pensję, ale od kosztów udokumentowanych przez faktury, rachunki i umowy o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *