13.3. Biznesplan a ochrona pomysłu na biznes cd. – zasada ograniczonego zaufania

Innym zabezpieczającym poufność elementem planu, który polecamy zastosować, jest zamieszczenie niepowtarzalnego numeru kontrolnego lub numeru przekazywanego egzemplarza, który umożliwi nam śledzenie losów planu i utrudni kopiowanie go. Przekazujący powinien wówczas zrobić listę osób posiadających egzemplarz planu, na której nanosi się datę przekazania egzemplarza oraz jego numer.[1] Numer ten można zamieścić na stronie tytułowej, ale również w nagłówku lub stopce kolejnych stron biznesplanu. Poza numerem można imiennie oznaczyć adresata na egzemplarzu biznesplanu.
Oświadczenie (może również zawierać numer kontrolny) powinno zostać sporządzone co najmniej w dwóch egzemplarzach – jednym na lub zaraz za stroną tytułową biznesplanu, co ma informować czytelnika o poufności informacji i przypominać mu, że są one przeznaczone wyłącznie dla niego. Drugi egzemplarz powinien posiadać przekazujący biznesplan dla celów dowodowych na wypadek konieczności sądowego dochodzenia odszkodowania, bądź kary umownej z tytułu ujawnienia poufnych informacji.

Choć to sprawa oczywista, to podkreślamy, że pomimo ery cyfryzacji warto przekazywać biznesplan w wersji papierowej. Pliki komputerowe łatwo skopiować i łatwo utracić kontrolę nad ich rozpowszechnianiem się. Jeżeli jednak wymogiem będzie przekazanie pliku cyfrowego, to przynajmniej zabezpieczmy jego otwarcie i możliwość kopiowania zindywidualizowanym hasłem, które przekażemy wyłącznie adresatowi biznesplanu.

Przed nieuczciwością i złą wolą albo zwykłą niedbałością najlepszym zabezpieczeniem jest jednak zasada ograniczonego zaufania i uważne rozważenie i wybór adresatów, którym dokument zostanie przedstawiony. W razie uzasadnionego podejrzenia istnienia sprzeczności interesów, lepiej zminimalizować ryzyko i wyszukać innego kontrahenta.[2]

Zwracamy szczególną uwagę, aby nie przekazywać informacji osobom, które nie będą chciały zadeklarować się do zachowania poufności. Biznes rządzi się czasami brutalnymi prawami. Pamiętajmy, że jeśli nasz pomysł opisany w biznesplanie jest dobry, to znajdą się również inwestorzy i kapitałodawcy godni zaufania. Nie szukajmy kogokolwiek do udziału w naszym biznesie – to przecież my chcemy dobrać partnerów.

Pomimo wymienionych sposobów ochrony informacji, nie ma idealnego zabezpieczenia przed wykorzystaniem poufnych danych, które niejednokrotnie muszą znaleźć się w biznesplanie. Przymierzając się do prowadzenia firmy, przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze jednakże dwie następujące cechy działalności gospodarczej. Po pierwsze, zawsze niesie ona za sobą elementy ryzyka, które należy uwzględniać. Po drugie, działalność gospodarcza na co dzień w dużo większej mierze opiera się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu, aniżeli na oficjalnych pisemnych oświadczeniach i umowach prawnych.

[1] F. F. Fiore: Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2006, s. 49.
[2] J. Pasieczny: Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 19.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *