31.4. Analiza formy organizacyjno-prawnej

Wybór formy organizacyjno-prawnej jest kolejnym wyborem, jaki należy dokonać na początku pisania biznesplanu założenia firmy. Zanim zakończy się wszystkie prace projektowe, być może będzie trzeba zmienić podjętą teraz decyzje. Jednak aby zastanawiać się np. nad planem inwestycyjnym, strategią personalną czy marketingową, trzeba już teraz dokonać wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Pobierz narzędzie: 1.3. Analiza formy organizacyjno-prawnej

Po pierwsze, do wyboru są 3 formy organizacyjno-prawne: działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, spółka jawna i spóła z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego takie i dlaczego tylko trzy? Z naszego doświadczenia wynika, że są to najczęstsze formy działalności nowych, małych firm w Polsce. Wszystkie trzy formy mają różne cechy, które powodują pewne konsekwencje w zakładaniu i prowadzeniu firmy.

Po drugie, wytypowaliśmy 15 cech, które różnicują te formy organizacyjno-prawne. Cechy dotyczą formalności związanej z zakładaniem firmy, prowadzenia księgowości, zarządzania firmą, rozwoju działalności, zamknięcia firmy lub jej sprzedaży. Poniżej przedstawiamy je z krótkim wyjaśnieniem w formie pytań do zastanowienia. W narzędziu nazywają się one Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej.

 • Krótki czas potrzebny do założenia firmy: jak szybko chcesz założyć firmę, czy masz potrzebę założenia jej z dnia na dzień?
 • Rozdzielenie majątku właściciela firmy i firmy jako podmiotu: czy chcesz oddzielić majątkowe sprawy firmy od majątkowych spraw osobistych, by uniknąć ryzyka odpowiedzialności za zobowiązania swym majątkiem?
 • Zamiar prowadzenia firmy samodzielnie, bez wspólników: czy chcesz założyć i prowadzić firmę sam, czy też z innymi osobami i dzielić się z nimi zyskami?
 • Potencjalna możliwość powiększenia firmy o nowych wspólników: czy przewidujesz możliwość powiększenia składu osobowego zarządu firmy lub dzielenia się zyskami z innymi osobami?
 • Dokładna i rozbudowana księgowość: jak bardzo potrzebujesz mieć dokładne i analityczne dane z księgowości dotyczące twojego biznesu?
 • Możliwość prowadzenia prostej księgowości samodzielnie: czy chcesz prowadzić księgowość tanio i samodzielnie?
 • Zamiar szybkiego rozwinięcia firmy i sprzedania jej lub jej części: czy przewidujesz rozwinięcie firmy i jej sprzedaż, czy też zakładany biznes jest inwestycją długoterminową?
 • Ograniczenie odpowiedzialności za zaciągnięte długi: czy biznes jest tak ryzykowny, że chcesz ograniczyć swoją osobistą odpowiedzialność za długi?
 • Zamiar powierzenia prowadzenia spraw firmy innej osobie: czy przewidujesz powierzenie codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy innej osobie?
 • Sprzedaż produktów/usług z odroczonymi terminami płatności: czy będziesz sprzedawał za gotówkę lub przedpłaty czy też z terminem płatności? Terminy płatności w sprzedaży swych produktów to ryzyko nieotrzymania zapłaty.
 • Formalności i procedury prawne związane z funkcjonowaniem firmy: jak bardzo chcesz uniknąć kosztownych formalności prawnych, księgowych, organizacyjnych?
 • Brak obowiązku udostępniania sprawozdań finansowych: jak bardzo jesteś gotowy na podzielenie się informacjami o twojej firmie z innymi ludźmi?
 • Niski koszt stały prowadzenia księgowości firmy: jak bardzo chcesz zredukować koszty związane z księgowością?
 • Elastyczność w zawieszaniu lub zamknięciu działalności gospodarczej: czy chcesz mieć szybką możliwość zawieszenia lub likwidacji firmy?
 • Duża planowania skala działalności firmy: czy planujesz, że twoja firma będzie się szybko rozwijać?

Po trzecie, w oparciu o nasze doświadczenie doradcze oceniliśmy, w jakim stopniu każda z form organizacyjno-prawnych spełnia powyższe kryteria w skali od 1 do 5. 1 oznacza, że forma organizacyjno-prawna nie spełnia kryterium, a 5 – w pełni spełnia dane kryterium.

Twoim zadaniem jest wypełnienie narzędzia zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

Cel narzędzia:

Celem narzędzia jest dokonanie wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Procedura wykorzystania narzędzia:

Po pierwsze, w pola Ważność kryteriów X wpisz twoją ważność poszczególnych kryteriów (suma wszystkich ważności musi równać się 100). Ważność każdego kryterium wynika z twojego podejścia do biznesu, twoich zamierzeń i planów biznesowych. Zastanów się, co jest dla ciebie najważniejsze w prowadzeniu własnej firmy – bezpieczeństwo finansowe, możliwość rozwoju, a może szybkość założenia firmy? Wypełnianie kolumny Ważność kryteriów X zacznij od kwestii najważniejszej przyporządkowując jej najwięcej punktów. Następnie przejdź do kwestii drugiej co do ważności itd. Pamiętaj, że suma punktów musi się równać 100.

Po drugie, dla każdej formy organizacyjno-prawnej pomnóż ważność kryterium 1. Krótki czas potrzebny do założenia firmy (kolumna X) przez liczbę punktów (odpowiednio dla danej formy organizacyjno-prawnej kolumny DG, SJ, SZ). Postępuj tak dla każdego kryterium od 1 do 15. Wynik mnożenia zapisz lub wykonuj działania na kalkulatorze.

Po trzecie, zsumuj wyniki mnożenia ważności kryteriów i liczby punktów, otrzymane powyżej. Wyniki dla każdej formy organizacyjno-prawnej wpisz w wierszu Suma punktów.

Forma organizacyjno-prawna, która otrzymała najwięcej punktów to najprawdopodobniej najlepsza forma organizacyjno-prawna dla twojego biznesu.

Po czwarte, przeanalizuj jeszcze raz cały proces analizy i wyniki. Spójrz na nie z dystansem i dokonaj poprawek. Forma organizacyjno-prawna to ważny wybór, ale na tym etapie może jeszcze ulec zmianie. Gorzej, gdy po założeniu firmy dojdziesz do wniosku, że formę należy zmienić. Jednak i wtedy jest taka możliwość, tylko wymaga to więcej wysiłku organizacyjnego i finansowego. Wróć do swojego wyboru po wypełnieniu pozostałych narzędzi biznesplanu założenia firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *