39.2. Narzędzia: Analiza szans sukcesu firmy

Sukces firmy można mierzyć różnymi sposobami oraz sukces może wyrażać się w różny sposób. Można mówić o zadowoleniu właściciela, osiągnięciu zaplanowanych wyników ekonomicznych, spodziewanym udziale w sektorze rynku itp.

Pobierz narzędzie: 9.2. Analiza szans sukcesu firmy

Jednak najbardziej uniwersalnym sposobem określenia, jakie są szanse, aby ten sukces odnieść, jest oszacowanie, jakie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów okresu przygotowań i okresu działania. Należy jednak jeszcze raz zastanowić się, które z czynników opisanych w narzędziu 9.1. Czynniki ryzyka są absolutnie konieczne, aby te cele zostały osiągnięte.

Jeśli spełniony jest warunek, że czynniki absolutnie konieczne są względem siebie niezależne, tzn. czynnik 1 nie powoduje wystąpienia żadnego innego itd., to wówczas należy obliczyć iloczyn składający się z wartości prawdopodobieństw wystąpienia poszczególnych czynników ryzyka.

W rezultacie otrzymujemy wartość z przedziału <0; 1>, która mówi nam o szansach powodzenia biznesu. Im mniejsza liczba, tym szansa jest mniejsza, im większa liczba, tym sukces bardziej prawdopodobny. W ten sposób można porównywać np. 2 koncepcje biznesu względem siebie.