39.1. Narzędzia: Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka to zdarzenia, zwykle niezależne lub słabo zależne od woli przedsiębiorcy, które warunkują sukces przedsięwzięcia. Powstaje w tym miejscu pytanie, jak mierzyć sukces firmy? W najprostszym ujęciu to zrealizowanie jak największej liczby stawianych celów w jak największym stopniu. Chodzi tu zarówno o cele okresu przygotowań, jak i cele okresu działania firmy.

Pobierz narzędzie: 9.1. Czynniki ryzyka

Jak określić takie czynniki? Na tym etapie pisania biznesplanu zostały one już pośrednio określone. Są to elementy celu, które zostały w narzędziach 6.1. Cele okresu przygotowań i 7.1. Cele okresu działania nazwane warunkami osiągnięcia celu (co się musi stać i co nie zależy od ciebie, aby cel został osiągnięty).

W narzędziu 39.1. Czynniki ryzyka wykorzystaj te warunki i przypisz im prawdopodobieństwo wystąpienia. Dodatkowo określ działania zaradcza, które podejmiesz, aby te czynniki się pojawiły. Zadbaj o to, aby te czynniki były od siebie nawzajem niezależne.