38.3. Narzędzia: Plan kosztów i przychodów

Plan kosztów i przychodów to najbardziej skomplikowany element planów rzeczowych. Jego konstrukcja pochodzi z rachunku wyników, ale jest dostosowana do wymogów biznesplanu.

Pobierz narzędzie: 8.3. Plan kosztów i przychodów

W pierwszej części należy zaplanować przychody związane ze sprzedażą produktów lub usług – dane te należy pozyskać ze Strategii sprzedaży. W naszym narzędziu zaprojektowaliśmy miejsce dla 10 różnych grup produktów lub usług, ale można ten zakres zwiększyć w zależności od liczby oferowanych dóbr. Następnie należy szczegółowo określić koszty działalności podstawowej.

W wyniku odejmowania kosztów od przychodów powstaje wynik ze sprzedaży. Jednakże należy skorygować o kolejne pozycje – przychody i koszty – według schematu rachunku wyników. Ostatnia pozycja to wynik finansowy netto, który ostatecznie mówi o opłacalności działalności gospodarczej.

W tym miejscu należą się dwie uwagi. Po pierwsze, przedsiębiorstwo wcale nie musi mieć dodatniego wyniku finansowego netto, aby opłacało się prowadzić działalność. Szczegółowe wyjaśnienia zamieściliśmy ma blogu i można je też znaleźć w literaturze przedmiotu. Po drugie, w biznesplanie przychody i koszty należy zaplanować na każdy miesiąc okresu działania firmy.