38.2. Narzędzia: Plan zatrudnienia

Plan zatrudnienia nawiązuje do Strategii personalnej i obejmuje 4 formy zatrudnienia oraz związane z nimi koszty zatrudnienia personelu. Grupy te to: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło i współpraca z firmą, czyli osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w szczególnym przypadku może to być dowolne przedsiębiorstwo).

Pobierz narzędzie: 8.2. Plan zatrudnienia

W poszczególnych punktach narzędzia należy wpisać w kolejnych miesiącach działania firmy koszty (brutto, brutto z kosztami po stronie pracodawcy lub netto), jaki ponoszone będą na zatrudnienie pracowników na jeden z powyższych sposobów. Ostatni punkt sumuje wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracowników i stanowi wynik niezbędny do wykorzystania w planie kosztów i przychodów.