38.1. Narzędzia: Plan inwestycyjny

Plan inwestycyjny określa, jakie nakłady należy ponieść, aby rozpocząć i prowadzić działalność w planowanej dziedzinie biznesowej. Jego zakres, liczba pozycji, szczegółowość czy wielkość kwot mogą być różne w zależności od planowanego biznesu.

Pobierz narzędzie: 8.1. Plan inwestycyjny

W naszym przypadku przygotowaliśmy prosty plan inwestycyjny, jaki może się przydać w firmie produkcyjnej lub usługowej, której zakres działania nie jest zbyt duży. Taki plan inwestycyjny obejmuje trzy główne elementy:

  • wyposażenie biura,
  • maszyny i urządzenia,
  • szeroko rozumiane działania marketingowe.

Warto zaznaczyć, że koszty na inwestycje, a więc realizacja planu inwestycyjnego, może dotyczyć zarówno okresu przygotowań, jak i okresu działania firmy. Innymi słowy, koszty na inwestycje związane z rozpoczynaną działalnością gospodarczą można ponosić przed formalnym rozpoczęciem działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądów w tym zakresie. O szczegóły – jakie rodzaje kosztów, w jakim odstępach czasu itp. – należy zapytać swoje biuro księgowe.

W przypadku małej skali działania firmy oraz niezbyt dużych inwestycji zalecamy jednak dokonywanie zakupów, czyli ponoszenie kosztów inwestycyjnych, po formalnym rozpoczęciu działalności gospodarczej.