37.2. Narzędzia: Harmonogram okresu działania

Harmonogram okresu działania dotyczy okresu od otwarcia firmy do  końca 1. roku jej działania. Harmonogramów może być wiele – tyle ile celów odnoszących się do danego okresu. Może też jeden harmonogram określać zadania zmierzające do zrealizowania wielu celów.

Pobierz narzędzie: 7.2. Harmonogram okresu działania

Harmonogram to zestaw zadań do wykonania przez wybrane osoby ułożony na osi czasu. Harmonogram zawiera listę osób, przedziały czasu i zadania, które mogą być wykonane. W przypadku harmonogramu okresu działania należy pamiętać, że osoby w planie to właśnie pracownicy firmy.

Prezentowane narzędzie zawiera 13 przedziałów czasu, a domyślna jednostka czasu to tydzień. Aby uzyskać okres jednego roku, należy połączyć 4 takie harmonogramy „doklejając” je z boku jako kolejne tygodnie.

Harmonogram okresu działania musi być spójny z celami okresu działania, dlatego w czasie sporządzania harmonogramu może pojawić się wiele poprawek i zmian.