37.1. Narzędzia: Cele okresu działania

Cele okresu działania dotyczą dowolnego momentu w czasie od otwarcia firmy do  końca 1. roku jej działania. Cele te mogą dotyczyć różnych funkcji firmy, ale może też być jeden cel ogólny. Cele należy grupować według funkcji przedsiębiorstwa (np. cele związane z marketingiem), aby nie samemu nie pogubić w ich ustalaniu.

Pobierz narzędzie: 7.1. Cele okresu działania

Cel to stan czegoś (firmy, sytuacji, osoby itp.) w danym momencie czasu w przyszłości.
Cele można podzielić na cel główny i cele szczegółowe. Należy ustalić do każdego celu ustalić adekwatne mierniki (czyli sposób lub objaw, jak pozna się osiągnięcie celu), warunki osiągnięcia celu, relację tego celu do innych celów oraz okres lub datę realizacji.

Cele okresu działania powinny być spójne z harmonogramem okresu działania, dlatego w czasie ich ustalania może pojawić się wiele poprawek i zmian.