36.2. Narzędzia: Harmonogram okresu przygotowań

Harmonogram okresu przygotowań dotyczy okresu od zakończenia pisania biznesplanu do dnia otwarcia firmy. Harmonogramów może być wiele – tyle ile celów odnoszących się do danego okresu. Może też jeden harmonogram określać zadania zmierzające do zrealizowania wielu celów.

Pobierz narzędzie: 6.2. Harmonogram okresu przygotowań

Harmonogram to zestaw zadań do wykonania przez wybrane osoby ułożony na osi czasu. Harmonogram zawiera listę osób, przedziały czasu i zadania, które mogą być wykonane. W przypadku harmonogramu okresu przygotowań należy pamiętać, że osoby w planie to nie pracownicy firmy. Firma formalnie jeszcze nie istnieje i nie zatrudnia nikogo. Mogą to być przyszli pracownicy, którzy zgodzą się zrobić coś „awansem” i nieformalnie dla przyszłego pracodawcy.

Prezentowane narzędzie zawiera 13 przedziałów czasu, a domyślna jednostka czasu to tydzień. Jeśli 13 tygodni to zbyt mało, można użyć narzędzie wielokrotnie „doklejając” je z boku jako kolejne tygodnie.

Harmonogram okresu przygotowań musi być spójny z celami okresu przygotowań, dlatego w czasie sporządzania harmonogramu może pojawić się wiele poprawek i zmian.