36.1. Narzędzia: Cele okresu przygotowań

Cele okresu przygotowań mogą dotyczyć okresu od zakończenia pisania biznesplanu do dnia otwarcia firmy. Mogą one dotyczyć np. wyposażenia biura, zakupu pierwszych produktów, zbudowania prototypów produktów, sprawdzenia usług, uzyskania pozwoleń, ustalenia sposobów prowadzenia księgowości wielu innych spraw. Cele należy grupować według funkcji przedsiębiorstwa (np. cele związane z marketingiem), aby nie samemu nie pogubić w ich ustalaniu.

Pobierz narzędzie: 6.1. Cele okresu przygotowań

Cel to stan czegoś (firmy, sytuacji, osoby itp.) w danym momencie czasu w przyszłości.
Cele można podzielić na cel główny i cele szczegółowe. Należy ustalić do każdego celu ustalić adekwatne mierniki (czyli sposób lub objaw, jak pozna się osiągnięcie celu), warunki osiągnięcia celu, relację tego celu do innych celów oraz okres lub datę realizacji.

Cele okresu przygotowań powinny być spójne z harmonogramem okresu przygotowań, dlatego w czasie ich ustalania może pojawić się wiele poprawek i zmian.