35.2. Narzędzia: Metoda organizowania pracy i motywowania

Pozostałe dwie funkcje zarządzania – organizowanie i motywowanie – wymagają odrębnych metod zarządzania. Wspólnym mianownikiem między tymi metodami (również dotyczącymi planowania i kontrolowania pracy) są zadania. Metody organizowania pracy w swojej istocie zajmują się organizacją pracy w zakresie konkretnych zadań, a metody motywowania powinny (aczkolwiek nie zawsze tak bywa) również dotyczyć zadań, z których składa się działalność organizacji.

Pobierz narzędzie: 5.2. Metoda organizowania pracy i motywowania

Metody organizowania pracy skupiają się na tym, aby najpierw ocenić nakład pracy i niezbędne środki do wykonania danego zadania, a następnie racjonalnie rozdzielić zasoby będące w dyspozycji firmy, aby te zadania wykonać. Metody motywowania natomiast skupiają się na przemyślanym stosowaniu bodźców motywacyjnych w stosunku do pracowników, aby wykonywali oni zadania w najlepszy możliwy sposób.

Narzędzie pozwala wybrać metody organizowania pracy i motywowania pracowników w 1. roku działania firmy. firmy. Szczegółową charakterystykę tych metod można znaleźć w Internecie, w literaturze nauk o zarządzaniu, a my opiszemy je w kolejnych rozdziałach po części zawierającej narzędzia biznesplanu.